Theologie en (lokale) kerkgeschiedenis

  • Aalders uit Mitling-Mark. Verzamelde opstellen onder redactie van M.J. Aalders 2007
  • Aalders, dr. Maarten J., 'Maar waarlijk, zou God op aarde wonen?'  Bij het afscheid van de kerk aan de Hand naar Leiden, 2013
  • Adriaans, Hanneke, Overzicht van het onderzoek naar de geschiedenis van de lutherse Belijdenissluiers en de kleding, accesoires en gebruiken bij bevestiging
  • Kloppenburg, Wim, Liederen van het vroom gemoed. Klinkende getuigenissen uit een bewogen eeuw, 2010
  • Kollaard, U.H., Op zoek naar de verloren waarheid, 2002
  • Kuijpers, G., Abraham Kuyper over de mens. 991 + 53 pag. | In kopie beschikbaar | € 95,00* | 1998
  • Nederlandse liefde voor Christopher Love (1618-1651). Studies over het vertaalde werk van een presbyteriaanse puritein, Studies onder redactie van W.J. op ’t Hof en F.W. Huisman, Eindredactie F.W. Huisman. EON Pers Amstelveen | 2013 | ISBN 978 90 77246 62 7. pag. 46 illustraties | bibliografie, bijlagen en register van persoonsnamen, € 45 + € 8,50 verzendkosten | Bestellen via website@ssnr.nl (Zie www.ssnr.nl/love)

 

 

Bestellen

 

Maak het genoemde bedrag,

incl. de portokosten over op IBAN:

 

ING NL 66 INGB 0000 962 042

t.n.v. De Zaak Haes Amstelveen

onder vermelding van de titel

 

Vermeld duidelijk uw adresgegevens, en stuur tegelijkertijd een e-mail aan: info (at) zaakhaes (punt) nl

 

Portokosten

Tel bij het bedrag voor het boek € 6,00 op voor de portokosten.
Voor boeken gemerkt met *** is dat bedrag € 9,00.

 

= Niet in de handel, neem contact op

= uitverkocht

 

Contact

info (at) zaakhaes (punt) nl

 

Oorspronkelijk webontwerp en -bouw: Jannie de Groot