Persoonlijke verhalen

  • Bak, Peter en Daan Schut (red.). Wim Noomen, gaaf te midden van tijdgenoten. Liber Amicorum, 2005
  • Beekers, Wouter, Wim Berkelaar en George Harinck (red.) Herman Langeveld historicus aan huis. Een vriendenboek, 2005
  • Guido van den Berg, Een leven als vriend. Memoires van Syb de Lange (1930-2018), dominee, studentenpredikant 96 pag. | met illustraties | €17,50 | ISBN 978 90 77246 92 4 Bestellen: guidovandenberg26@gmail.com
  • Marinius de Jong and Jessica Joustra (ed.) Generous Calvinist. A Liber Amicorum for Richard J. Mouw on the occasion of his honorary doctorate awarded by the Theologische Universiteit Kampen. 120 pag. | ISBN 978 90 77246 89 4. Niet in de handel.
  • Pattipilohy, Fré, Herinneringen aan Charlotta. Het leven achter mijn masker, 2001
  • Pattipilohy, Johannes (†), Van Banda Neira tot Amsterdam, ‘Hoe nadelige omstandigheden ten goede keren door een intelligente aanpak geworteld in een vast geloof’. 1999
  • Raamsdonk, Wouter van († 2013), en Hans Wieringa, Een ondernemende vrouw. Scheepsbouw wed. D. van Suijlekom Raamsdonksveer, 56 pag.
  • Raamsdonk, Wouter van († 2013), De familiereunie. Kleine geschiedenis van de familie Van Raamsdonk, 2011
  • Sap, ds. Jan, Woord en wereld. Twaalf preken. Bezorgd door Geertje K. Sap-Fokkema
  • Sap, J.W. (red.), Ds. Jan Sap, Houvast over alle tijden heen. Gedenkboek 1932-2007 2008

 

 

Bestellen

 

Maak het genoemde bedrag,

incl. de portokosten over op IBAN:

 

ING NL 66 INGB 0000 962 042

t.n.v. De Zaak Haes Amstelveen

onder vermelding van de titel

 

Vermeld duidelijk uw adresgegevens, en stuur tegelijkertijd een e-mail aan: info (at) zaakhaes (punt) nl

 

Portokosten

Tel bij het bedrag voor het boek € 6,00 op voor de portokosten.
Voor boeken gemerkt met *** is dat bedrag € 9,00.

 

= Niet in de handel, neem contact op

= uitverkocht

 

Contact

info (at) zaakhaes (punt) nl

 

Oorspronkelijk webontwerp en -bouw: Jannie de Groot