Geschiedenis twintigste eeuw

 • Alphen, H.A. van, World Federation of Neurosurgical Societies 1955-2005, 2005
 • Bak, Peter, Adullam. Pionier in de vrouwenopvang 1969-1993, 2009
 • Bak, Peter en Bram Kout, Pancrassers onder de wapenen in de tropen 1946-1962, 2010
 • Bak, Peter Bak en Rolf van der Woude, School gemaakt. Groenhorst College 1990-2004, 2004
 • Bornebroek, Arno, In de geest van de dominee. Idealen en projecten 1911-2011. Uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Van Coeverden Adriani Stichting, 2011
 • Bruijn, J. de, Ridders van het recht, Rede bij het afscheid als hoogleraar politieke geschiedenis aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam op 23 januari 2015
 • Dillingh, Peter, Kuyper achterna. Een stadswandeling door het Amsterdam van Abraham Kuyper, 2007
 • Dorsman, Leen, Joris van Eijnatten, Hendrik Henrichs, Jeroen Koch, Willemijn Ruberg en Jaap Verheul, Het nut van geschiedschrijving. Historici in het publieke domein. Opstellen voor Ed Jonker bij zijn afscheid als hoogleraar Grondslagen en Geschiedenis van de Geschiedbeoefening aan de Universiteit Utrecht
 • Ab Flipse en Bert Lever (red.) Abraham Kuyper en de dood. Herdenken bij het graf van een theoloog, journalist, universiteitsstichter en staatsman, 2021, 48 pag. | ISBN 978 90 77246 93 1. Tegelijk verscheen bij Uitgeverij Hepar Bennekom, Bert Lever (red.) Abraham Kuyper herdacht. Oud eik en Duinen, 12 november 2020. | 64 pag. ISBN 978 90 9034 258 0. Beide titels €10,00 per stuk. Bestellen via a.c.flipse@vu.nl
 • Hattum, Marinus van, Monique van Rooijen, Joris van Eijnatten en George Harinck (red.), Een eeuw rare kostgangers. Vereniging Het Bilderdijk-Museum 1908-2008, 2008
 • Harinck, George, Tussen Barmen en Amsterdam, 2003
 • Harinck, George, Waar komt het VU-kabinet vandaan? Over de traditie van het neocalvinisme, 2007
 • Kuiper, D.Th. Kuiper en J.H. Dondorp (red.), Tussen rentmeester en tollenaar (Jaarverslagen van J. Boomsma), 2003
 • Nieuwenhuis, Anne & Annemarie Vels Heijn, Bolgewassen Verbeeld, Honderd Sterstukken uit de CollectieNieuwenhuis, 126 pag. Bestellen via  museumdezwartetulp.nl
 • Polak, H.M. en P.W. van Trigt, Bijna honderd jaar... De geschiedenis van het pensioenfonds van de Joodse Gemeente Amsterdam 1911-2009, 2009
 • Sjenitzer, Tineke, Traces of Sephardi. Jewish presence in the Dominican Republic; contributions of Henry Ucko, 2017
 • Toespraken gehouden op 5 november 2008 in de Groote Kerk te Maassluis bij de onthulling van het standbeeld van Abraham Kuyper en de presentatie van het boek Abraham Kuyper. Een beeldbiografie,  2009
 • Verbeek, Nico, De baronnen van de cocaïne, 2001
 • Woude, Rolf van der, In dienst van de naaste. Geschiedenis van de afdeling Zaandam van het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium 1884 - 25 januari - 2013, 2013

Bestellen

 

Maak het genoemde bedrag,

incl. de portokosten over op IBAN:

 

ING NL 66 INGB 0000 962 042

t.n.v. De Zaak Haes Amstelveen

onder vermelding van de titel

 

Vermeld duidelijk uw adresgegevens, en stuur tegelijkertijd een e-mail aan: info (at) zaakhaes (punt) nl

 

Portokosten

Tel bij het bedrag voor het boek € 6,00 op voor de portokosten.
Voor boeken gemerkt met *** is dat bedrag € 9,00.

 

= Niet in de handel, neem contact op

= uitverkocht

 

Contact

info (at) zaakhaes (punt) nl

 

Oorspronkelijk webontwerp en -bouw: Jannie de Groot