Filosofie en mentaliteitsgeschiedenis

Bril, K.A. (red)

  • D.H.Th. Vollenhoven. De probleemhistorische Methode en de geschiedenis van de wijsbegeerte, 2005
  • D.H.Th. Vollenhoven, The Problem-Historical Method and the History of Philosopy, 2005
  • Wijsgerig woordenboek, 2005

 

Bril, K.A. en R.A. Nijhoff

D.H.Th. Vollenhoven, Gastcolleges wijsbegeerte. Erfenis voor het heden, 2011

 

Bril, K.A. Bril en P.J. Boonstra (red.)

D.H.Th. Vollenhoven. Schematische kaarten. Filosofische concepties in probleemhistorisch verband, 2000

 

Bruijn, J. de en R.E. van der Woude (red.)

Het dilemma van maatschappelijk ondernemen,  2002  

 

Bart Voorsluis

Grensgebied.Publieksactiviteiten van de VU-Vereniging over wetenschap en samenleving, 2014

 

Woudenberg, R. van

Ontwerp en toeval in de wereld. 2002 

 

Zwaan, J.

Alexander Sizoo. Calvinistisch Classicus. 2007

 

Bestellen

 

Maak het genoemde bedrag,

incl. de portokosten over op IBAN:

 

ING NL 66 INGB 0000 962 042

t.n.v. De Zaak Haes Amstelveen

onder vermelding van de titel

 

Vermeld duidelijk uw adresgegevens, en stuur tegelijkertijd een e-mail aan: info (at) zaakhaes (punt) nl

 

Portokosten

Tel bij het bedrag voor het boek € 6,00 op voor de portokosten.
Voor boeken gemerkt met *** is dat bedrag € 9,00.

 

= Niet in de handel, neem contact op

= uitverkocht

 

Contact

info (at) zaakhaes (punt) nl

 

Oorspronkelijk webontwerp en -bouw: Jannie de Groot